Αποπεράτωση Μουσείου Ι.Γ.Μ.Ε. στο νέο κτίριο στους Θρακομακεδόνες.

P_070_photo1.gif

P_070_photo2.gif

P_070_photo3.gif