Ανέγερση νέας οκταόροφης οικοδομής επί της οδού Πόντου στα Ιλίσια.