Ανακατασκευή τριόροφης διατηρητέας οικίας στο Κουκάκι - Αθήνα.