Νέα επταόροφη οικοδομή επί της οδού Ευβοίας 80 στην Κυψέλη